Nyheder (sidste 30 dage)


Der er fejl i TNG-softwaren. Hvad skal man gøre:

Hvis man netop har installeret en opgradering, kan man muligvis have sprunget over en del af installationsinstruktionerne. Gå tilbage til opgraderings readme siden og læst instruktionerne igen. Vær særlig opmærksom på databasestruktur trinnet.

Hvis det er første gang, at TNG er blevet installeret, kan det være nødvendigt at oprette databasetabellerne. Gå tilbage til siden readme.html for at finde det trin.

Ejeren af webstedet kan kontakte TNG support for yderligere hjælp til dette problem. Kopier nedenstående forespørgsel, og indsæt den i en meddelelse.Forespørgsel: SELECT distinct hlm_media.mediaID as mediaID, description , hlm_media.notes, thumbpath, path, form, mediatypeID, hlm_media.gedcom as gedcom, alwayson, usecollfolder, private, DATE_FORMAT(changedate,'%e %b %Y') as changedatef, changedby, status, plot, abspath, newwindow , changedate FROM hlm_media LEFT JOIN hlm_medialinks on hlm_media.mediaID = hlm_medialinks.mediaID WHERE TO_DAYS(NOW()) - TO_DAYS(changedate) <= 30 AND (hlm_media.gedcom = "Family" || hlm_media.gedcom = "") AND mediatypeID = "photos" ORDER BY changedate DESC, description LIMIT 10

Unknown column 'private' in 'field list'